విభాగాలు అమృతవాణికి స్వాగతం

సాహిత్యం & మీడియా

సాహిత్యం & మీడియా

థియేటర్ ఆర్ట్స్

థియేటర్ ఆర్ట్స్

ఉత్పత్తి కేంద్రం

ఉత్పత్తి కేంద్రం

ఇది ప్రపంచ జనాభాలో 14%. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, ఈ రోజు సజీవంగా ఉన్న 8 మందిలో 1 మంది, ఊహాతీతమైన పరిస్థితుల్లో చెత్త, మురుగు, డ్రగ్స్ మరియు దుర్వినియోగాల మధ్య ఆశ లేకుండా జీవిస్తున్నారు. సురక్షిత గృహాలు లేని జీవితం ప్రాథమిక అవసరాలు తీర్చలేని జీవితం.

3,750
స్వచ్ఛంద సేవకులు

14,800
ప్రార్థనా కేంద్రాలు

తాజా సంఘటన మా తాజా ఈవెంట్‌లలో కొన్ని

ప్రకృతి పరిరక్షణ భాగస్వామిగా మదర్ ఎర్త్ ఫౌండేషన్ (MEF)
2024-05-24

ప్రకృతి పరిరక్షణ భాగస్వామిగా మదర్ ఎర్త్ ఫౌండేషన్ (MEF)

 ప్రకృతి పరిరక్షణ భాగస్వామిగా మదర్ ఎర్త్ ఫౌండేషన్ (MEF) ఫిలిప్పీన్స్‌ లోని మలబోన్ నగర ప్రభు

అమృతవాణి ఎక్సెప్టెర్ సింట్ ఓకేకాట్ క్యుపిడాట్ నాన్ ప్రొడెంట్

ఇప్పుడు ఆడు

మమ్మల్ని తెలుసుకోండి లెట్ అస్ కమ్ టుగెదర్ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్

లోరెమ్ ఇప్సమ్ డోలర్ సిట్ అమెట్, కాన్సెక్టెచర్ ఎడిపిస్సింగ్ ఎలిట్, సెడ్ డో యూస్మోడ్ టెంపోర్ ఇన్సిడిడెంట్ యుట్ లేబర్ మరియు డోలోర్ మాగ్నా అలీవా. నామ్ అలిక్వామ్ సెమ్ మరియు టార్టర్ కన్సీక్వాట్ ఐడి. సిట్ అమెట్ మౌరిస్ కమోడో క్విస్ ఇంపర్డియెట్ మాసా టిన్సిడుంట్. వోలుట్పాట్ ఒడియో ఫెసిలిసిస్ మౌరిస్ సిట్ అమెట్ మాస్సా విటే టార్టర్ కాండిమెంటమ్. లిగులా ఉల్లమ్‌కార్పర్ మలేసువాడా ప్రోయిన్ లిబెరో నంక్ పర్యవసానంగా ఉంది. కాన్వాలిస్ పోస్యూరే మోర్బి లియో ఉర్నా మోలెస్టీ వద్ద. క్విస్ రిసస్ సెడ్ వల్పుటేట్ వద్ద. టెల్లస్ ఓర్సీ ఎసి ఆక్టర్ ఆగ్.

Dui id ornare arcu odio ut sem nulla pharetra diam. ఎనిమ్ నెక్ డుయి నంక్ మాటిస్ ఎనిమ్. నిసి క్విస్ ఎలిఫెండ్ క్వామ్ అడిపిస్సింగ్ విటే ప్రోయిన్ సగిటిస్. లిబెరో ఐడి ఫౌసిబస్ నిస్ల్ టిన్సిడుంట్. నిభ్ సెడ్ పుల్వినార్ ప్రోయిన్ గ్రావిడా హెండ్రేరిట్. నెక్యూ వోలుట్పాట్ ఎసి టిన్సిడుంట్ విటే సెంపర్ క్విస్ లెక్టస్ నుల్లా.

image
నుండి 14 సంవత్సరాలు
 • The center sent out free publication
 • Catholic Information Center was started in the year 1965
 • Free Telugu publications and information about Christ
 • As the work progressed and increased
 • Fr.Arulappa approached the Fathers of St. John’s Seminar
image
నుండి 14 సంవత్సరాలు
 • The center sent out free publication
 • Catholic Information Center was started in the year 1965
 • Free Telugu publications and information about Christ
 • As the work progressed and increased
 • Fr.Arulappa approached the Fathers of St. John’s Seminar
image
నుండి 14 సంవత్సరాలు
 • The center sent out free publication
 • Catholic Information Center was started in the year 1965
 • Free Telugu publications and information about Christ
 • As the work progressed and increased
 • Fr.Arulappa approached the Fathers of St. John’s Seminar

జట్టు సభ్యుడు మా టీమ్ మెంబర్

M.D ప్రకాశం

M.D ప్రకాశం డి.డి

ప్రెసిడెంట్
చిన్నబత్తిని భాగయ్య

చిన్నబత్తిని భాగయ్య డి.డి

వైస్ - ప్రెసిడెంట్
జయరావు పొలిమేర

జయరావు పొలిమేర డి.డి

జనరల్ సెక్రటరీ-కోశాధికారి
Fr. ఆర్లగడ్డ జోసెఫ్

Fr. ఆర్లగడ్డ జోసెఫ్ డి.డి

డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ

డియోసెస్ అన్ని డియోసెస్ సెంటర్

లోరెమ్ ఇప్సమ్ డోలర్ సిట్ అమెట్, కాన్సెక్టెచర్ ఎడిపిస్సింగ్ ఎలిట్, సెడ్ డో యూస్మోడ్ టెంపోర్ ఇన్సిడిడెంట్ యుట్ లేబర్ మరియు డోలోర్ మాగ్నా అలీవా. సెంపర్ రిసస్ ఇన్ హెండ్రెరిట్ గ్రావిడా రుట్రం క్విస్క్ నాన్. ఎనిమ్ బ్లాండిట్ వోలుట్పట్ మాసెనాస్ వోలుట్పట్.

మాగ్నా ఎటియామ్ టెంపర్ ఓర్సీ యూ లోబోర్టిస్ ఎలిమెంటం నిబ్ టెల్లస్. ఎసి ఓర్సి ఫేజెల్లస్ ఎగెస్టాస్ టెల్లస్ రుట్రమ్ టెల్లస్ పెల్లెంటెస్క్యూ ఇయు. పుల్వినార్ పెల్లెంటెస్క్ నివాసి మోర్బి ట్రిస్టిక్ సెనెక్టస్ మరియు నెటస్ ఎట్.

180+
ఫీచర్ చేసిన ప్రచారం
7120+
డబ్బు సేకరించారు
250+
అంకితమైన వాలంటీర్లు
1530+
ప్రజలు సంతోషంగా సహాయం చేసారు

ప్లేస్‌హోల్డర్ టెక్స్ట్ దీనిని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు!

లోరెమ్ ఇప్సమ్ డోలర్ సిట్ అమెట్, కాన్సెక్టెచర్ ఎలిట్ ఎలిట్, ఇన్సిడిడెంట్ యుట్ లేబర్ మరియు డోలోర్ మాగ్నా అలీవా. ఎనిమ్ యాడ్ మినిమ్ వెనియం, క్విస్ నోస్ట్రడ్ ఎక్సర్‌సిటేషన్ ఉల్లమ్‌కో లేబర్స్ నిసి యుట్ అలిక్విప్ ఎక్స్ ఇఎ కమోడో కన్సీక్వాట్. వోల్ప్టేట్ వెలిట్ ఎస్సే సిల్లమ్ డోలోర్ యూ ఫ్యూజియాట్ నుల్లా పరియాతుర్ లో రిప్రెహెండెరిట్ ఇన్ రిప్రెహెండెరిట్.

Download it now!

image